08.10.2015

За нас

Счетоводна кантора ”НАДЕЖДА” е дружество , основано през 2001 г. Кантората е правоприемник на ЕТ”НАДКА ИВАНОВА” – фирма , която се занимава със счетоводни услуги и данъчни консултации от 1994 г. Управителката на фирмата Надка Иванова е специалист с висше икономическо образование и  над 30-годишен професионален опит в сферата на икономиката. Екипът на фирмата се състои от 12 служителки. По-голяма част от персонала е с висше икономическо образование и дългогодишен практически опит в счетоводното обслужване . В счетоводната кантора няма текучество на персонала, има служителки, които работят вече над 10 години в кантората.  

Ние предлагаме висококачествени счетоводни услуги , компетентни данъчни консултации , административни услуги, услуги свързани с труда и работната заплата, задължителни регистрации в различни държавни и общински органи и много други услуги

Счетоводната кантора е на пазара на счетоводните услуги вече 15 години. Ползва се с много добро име в региона, това е предпоставка за дългогодишната обща работа с много от клиентите ни. Клиенти на кантората са над 100 микро, малки и средни предприятия. С някои от тях работим от 1994 г.

При нас клиентите получават бързи и компетентни консултации по текущи счетоводни и данъчни въпроси, ние се стремим да следим всички новости и промени в счетоводното и данъчно законодателство, както и да  консултираме клиентите си  по всякакви други финансово-счетоводни казуси. Ние предлагаме модерно и професионално счетоводно обслужване, работим с много добър счетоводен софтуер, който дава възможност за оперативна и точна информация за предоставяне на клиентите ни. Цялата информация , която следва да се изпраща  в НАП, НОИ , НСИ   и други инстанции се подава по електронен път. Извършваме електронно банкиране при извършване на плащания от сметките на клиентите ни. Ние извършваме не само задължителните плащания на осигуровки и данъци, но и всякакви други разплащания към контрагенти на нашите клиенти. Цените ни са на най-добрите възможни нива , които само една голяма и специализирана кантора като нашата може да си позволи.

Нашата кантора държи на индивидуалния подход към всеки клиент. По-голямата част от клиентите ни са и наши приятели. Ние гарантираме пълна конфендиционалност относно опазване на информацията за нашите клиенти.

Счетоводна кантора „Надежда” е пълноправен член на Асоциацията на професионалните счетоводни предприятия /АССП/ и е една  от основателите на асоциацията.