08.10.2015

Връзки

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=bg – VIES – потвърждение на номер по ДДС

https://www.nap.bg/ – Национална Агенция по Приходите

https://www.nsi.bg/index.php – Национален Статистически Институт

https://www.nssi.bg/ – Национален Осигурителен Институт

http://www.brra.bg/ – Търговски Регистър

https://www.mlsp.government.bg/ – Министерство на Труда и Социалната Политика

http://www.apac-bg.org/ – Асоциация на специализираните счетоводни предприятия