ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ СЧЕТОВОДНА КАНТОРА?

Услуги

Счетоводна кантора „Надежда“ извършва широк набор дейности и услуги като:
Go to Абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Сключването на договор за абонаментно обслужване гарантира цялостна защита на интересите на фирмата Ви пред всички институции.

Go to Съставяне на финансови отчети

Съставяне на финансови отчети

Специалист от нашата фирма, които има необходимата квалификация по изискванията на Закона за счетоводството ще състави и завери или ще провери и завери финансовите отчети на Вашето дружество.

Go to Личен състав и ТРЗ

Личен състав и ТРЗ

Цялостно администриране на персонала – назначаване на трудов договор, регистрацията му НОИ, изготвяне на досие на служителя, длъжностна характеристика, изготвяне на ведомости за работни заплати, платежни нареждания за заплати и осигуровки.

Go to Консултации

Консултации

Oбърнете се към нашите консултанти в областта на данъчното, трудовото и осигурителното законодателство.

Ние предлагаме

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

В условията на постоянно променяща нормативна база най-вече в счетоводното и данъчното законодателство, възлагането на счетоводната дейност на счетоводна кантора ще Ви предостави гаранции за опит, коректност, възможност за бърза обработка на документите, спазване на всички срокове, отчитане на всички промени в законодателството и навременна и точна информация за финансовото състояние на фирмата Ви.Отговорните специалисти в счетоводната кантора имат необходимото образование и стаж в областта на счетоводството, което е важно условие за спазване изискванията на Закона за счетоводстото относно съставителите на годишни финансови отчети.

Свържете се с нас!